Hem

Sidan senast uppdaterad

2019-07-05


www.ullattimacken.se

Ullatti Macken investerar i landsbygden

Tack vare investeringsbidrag från Länsstyrelsen har Ullatti Macken Ekonomiska förening kunnat investera i utbyggnad av Macken. Ullatti Macken ekonomiska förening har för att säkerställa en levande landsbygd byggt ut den befintliga butikslokalen från 65m2 till 100 m2 butiksyta samt 35m2 lager och 15m2 kallförråd. I den klimatsmarta byggnaden kommer service finnas tillgänglig för alla. Förutom att vara en välsorterad butik med dagligvaror och specialvaror är Ullatti Macken post-, system-, apoteks-, Bussgods samt Tipstjänst ombud. En caféhörna kommer att inredas där även förbipasserande samt arbetare i området kan ta en paus. Ullatti Macken kommer när utbyggnaden är klar att kunna utöka sortimentet. Nya kylar och frysar för livsmedel samt nya hyllor för livsmedel och specialvaror är inköpt. De nya lokalerna kommer att erbjuda en ergonomisk arbetsmiljö för anställda främst tack vare det nya varuintaget. 90 % av kostnaden för utbyggnad har erhållits som investeringsbidrag.