Styrelsen


www.ullattimacken.se

Sidan senast uppdaterad

2019-04

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Vice Sekreterare

Kassör

Agnetha Askebrand

Ullatti

Ledamot

Ann-Sofie Eriksson

Ullatti

Gunilla Nilsson-Ylitalo

Ullatti

Anders Nilsson-Ylitalo

Ullatti

Ledamot

Hans-Göran Isaksson

Ullatti

Suppleant

Sigrid Waara

Ullatti

Stig-Ola Nilsson-Mäki

Ullatti

Suppleant

Andreas Anttila

Ullatti

Helena Engman

Ullatti

Suppleant

Ida Backman

Ullatti