Styrelsen

Sidan senast uppdaterad

2020-04-26

Ullattimacken

Storavägen 35, Ullatti 

0975-30299

organisationsnr 769629-0126 Bankgiro 586-4087

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande

Gunilla

Nilsson-Ylitalo

Ullatti 


Ledamot

Rut Sammelin

Gällivare

Vice Ordförande

Anders Nilsson-Ylitalo

Ullatti

Ledamot

Hans-Göran Isaksson

Ullatti

Sekreterare

Matilda Backman

Suppleant

Sigrid Waara

Ullatti

Vice Sekreterare

 Simon Lindmark

Ullatti

Suppleant

Andreas Anttila

Ullatti

Kassör

Ida Backman

Ullatti

Suppleant

Alexander Askebrand