Styrelsen

Sidan senast uppdaterad

2020-03-28


www.ullattimacken.se

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande

Gunilla

Nilsson-Ylitalo

Ullatti 


Ledamot

Rut Sammelin

Gällivare

Vice Ordförande

Anders Nilsson-Ylitalo

Ullatti

Ledamot

Hans-Göran Isaksson

Ullatti

Sekreterare

Stig-Ola Nilsson-Mäki

Ullatti

Suppleant

Sigrid Waara

Ullatti

Vice Sekreterare

 Simon Lindmark

Ullatti

Suppleant

Andreas Anttila

Ullatti

Kassör

Ida Backman

Ullatti

Suppleant

Ann-Sofie Eriksson

Ullatti