Info till kunder och andelsägare

Kära kunder och andelsägare


2020 har varit ett extraordinärt år med en pandemi som vi alla önskat att vi inte behövt uppleva.

Ullattimacken har överlevt denna pandemi tack vare er.

Trots att inte en enda turist har synts till i sommar har omsättningen inte minskat.

Det bevisar att Ullattimacken har de bästa kunderna.


Ullattimacken ekonomisk förening har inte haft som intention att gå med vinst men de löpande utgifterna måste vara lägre än inkomsterna för att Macken ska kunna drivas vidare.

Vi står inför en del omställningskostnader för att fortsatt kunna ha drivmedelsförsäljning.

Denna utmaning, tillsammans med kostnader vi redan har,

har medfört att vi tagit ett beslut om ändrade öppettider.


Minskade öppettider medför mindre omkostnader för personal.

Pengar som ”sparas in” på personalkostnader kommer användas till arbetet med att driva butiken vidare

och även fortsättningsvis kunna sälja bränsle dygnet runt.


Förändringar i öppettider kommer att träda i kraft vid årsskiftet.


Från 1/1 2021 kommer det vara söndagsstängt och stänga lite tidigare på lördagar.

Att ni trots detta kommer göra era inköp på Macken tvekar vi inte på.


Tillsammans kan vi öka omsättningen än mer och visa att Ullatti är en levande by.


Vill du veta mer om arbetet styrelsen bedriver, kontakta ordförande Gunilla Nilsson eller någon annan i styrelsen.

                                                                                      

Med vänlig hälsning

                                                                                                                    Styrelsen för Ullattimacken